Skip to main content

PrimAviera: sloop kan beginnen

4 november 2009

Door een ruit uit de gevel van een oude kas in Rijsenhout te slopen is de herstructurering van glastuinbouwgebied PrimAviera formeel van start gegaan. In totaal gaat 10 hectare glas tegen de vlakte.

Gedeputeerde van Noord-Holland Jaap Bond en wethouder Arthur van Dijk van gemeente Haarlemmermeer namen de officiële sloophandeling voor hun rekening.

,,We vieren vandaag de sloop, maar het gaat natuurlijk om de realisatie van nieuw glas”, zei Van Dijk. Bond was verheugd dat de herstructurering van de Greenport Aalsmeer nu op gang is gekomen.

De sanering betreft een aaneengesloten kassengebied dat door Stallingbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) werd aangekocht van 7 verschillende bedrijven. Na de sloop worden de oude percelen heringericht tot twee kavels van vijf hectare, geschikt voor moderne glastuinbouw.

De SGN is een initiatief van LTO Nederland met de Bank van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van LNV als belangrijke deelnemers. Dit samenwerkingsverband is actief in de herstructurering van de glastuinbouw.

 

(bron: Nieuwe oogst nu)