Skip to main content

Gezamenlijke Greenports bijeen over kennis en innovatie

3 maart 2011

Recent heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de verschillende Greenports (Westland, Aalsmeer, Venlo, Boskoop, Noord-Holland noord en de Betuwse Bloem). Deze bijeenkomst werd georganiseerd LTO NL en Provincie Limburg namens Greenport NL.


Aanleiding voor deze bijeenkomst was het stroomlijnen van de onderwerpen in de agenda van het Topgebied Tuinbouw, één van de 9 economische speerpunten van het Ministerie van EL&I.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de verschillende regionale greenports aangegeven hoe zij inhoud geven aan het thema kennis & innovatie. Iedere Greenport is apart en op verschillende wijze bezig invulling te geven aan het thema innovatie. Dit heeft te maken met verschillen in cultuur, structuur en samenstelling van het tuinbouwcluster. Overeenkomst is er in de thema’s: logistiek, duurzaam produceren, ondernemerschap, onderwijs & scholing, energie en reststromen (biobased economy).

Alle Greenports hebben aangegeven te willen bijdragen aan de agenda van het landelijk Topgebied Tuinbouw. Dit zal door het projectteam worden ingebracht in het topteam dat inmiddels voor de tuinbouw is ingericht. In dit topteam hebben onder andere zitting Timo Huges (Floraholland) en Ernst van den Ende (Wageningen UR).