Skip to main content

Greenport Holland: Eén lobby voor allen, allen voor één lobby

27 februari 2011

De tuinbouw is belangrijk voor Nederland. Ondanks het slechte economische klimaat ontwikkelde de omzet van de sector zich gunstig in 2010. Financiële instellingen verwachten in 2011 een gelijkblijvend beeld. Hoe zorgt het tuinbouwcluster voor blijvende topprestaties? Het antwoord hierop is een intensieve samenwerking binnen Greenport Holland.


Nergens ter wereld is de tuinbouw zo toonaangevend als in Nederland. Weinig sectoren binnen ons land hebben zo’n sterke mondiale positie als de tuinbouw. In het Regeerakkoord VVD-CDA 2010 wordt de tuinbouw omschreven als één van de economische topsectoren. De werkgelegenheid (260.000 arbeidsplaatsen binnen het cluster), onze internationale handel (exportwaarde tuinbouwproducten € 14 miljard) en de Nederlandse economie hebben belang bij de groei en innovatieve ontwikkeling van deze sector.

Binnen het tuinbouwcluster vindt u uiteenlopende bedrijven en organisaties. Denk hierbij aan teeltbedrijven, veilingen, handelsbedrijven en tuinbouwtoeleveranciers. Maar ook de kennisinstellingen dragen hun steentje bij. Alle ketenpartijen uit het bedrijfsleven in het cluster verenigden zich vorige week binnen de koepelorganisatie Greenport Holland.

Lobby
Greenport Holland wordt het aanspreekpunt voor de nationale en internationale overheid. Met de formatie van één slagvaardige, professionele lobbyorganisatie profileert het tuinbouwcluster zich beter. De missie van Greenport Holland is het versterken van de internationale concurrentiekracht van het Nederlandse tuinbouwcluster, zodat zij nog innovatiever en duurzamer te werk kan gaan.

Goed contact met overheden is belangrijk om de missie en doelen te laten slagen. Hiervoor is het ‘Greenport Netwerk’ opgericht. Binnen dit netwerk vindt structureel overleg plaats tussen ministeries, provincies, gemeenten en Greenport Holland.  

Greenports
Voor alle activiteiten van de koepelorganisatie blijft de regio de basis. Nederland kent vijf geografische gebieden met een hoge concentratie van tuinbouw en aanverwante ondernemingen. Deze gebieden zijn vergelijkbaar met logistieke ‘mainports’ zoals Schiphol en Rotterdam. Vandaar dat deze gebieden de naam Greenports hebben gekregen. Alle vijf de Greenports hebben een eigen structuur, een eigen subvisie en eigen werkprogramma’s, waarbij Greenport Holland coördineert, verbindingen legt en contact onderhoudt met overheden.

Voorzitter
Onderleiding van voorzitter Loek Hermans gaat Greenport Holland werken aan visievorming, belangenbehartiging en lobby op vier hoofdthema’s: Ruimte & infrastructuur, Internationalisering, Duurzaamheid en Kennis & innovatie.

Als  lid van de Eerste Kamerfractie VVD, oud-minister, -burgemeester, -Kamerlid en –Commissaris van de Koningin heeft Hermans de juiste papieren in handen. Met zijn kennis en ervaring verwacht het tuinbouwcluster een optimale politieke en bestuurlijke lobbyinzet voor alle tuinbouwondernemers.

Meer informatie
Meer informatie over Greenport Holland en haar voorganger Greenport Nederland vindt u op de website: www.greenportnederland.nl. Op deze website leest u ook de ‘Visie 2040 – Excelleren!’ en de  ‘Strategische agenda mainport 2010-2013 – Denken en doen!’. Deze documenten dienen als richtlijnen voor Greenport Holland.