Skip to main content

Greenport Aalsmer richt stichting op

11 november 2010

Greenport Aalsmeer, een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland, het bedrijfsleven en zes gemeenten uit de regio Aalsmeer, is versterkt met de oprichting van een stichting die structureel werkt aan het uitbouwen van de internationale concurrentiepositie van de hele sierteeltsector.

De krachtenbundeling resulteert dit jaar al in de inzending van Bloomin’Holland op de Floriade 2012. Het betreft een spectaculaire show waarin de Greenport Aalsmeer zich presenteert aan de naar verwachting twee miljoen bezoekers. Met het binnenhalen van 8,3 miljoen euro heeft de stichting wat betreft de bereikbaarheid inmiddels ook een belangrijke stap gezet in de realisatie van een ongestoorde vrachtverbinding (OLV Greenport) van de bloemenveiling in Aalsmeer naar Schiphol.