Skip to main content

Greenports: Herstel Zuid-Hollands productieareaal is van nationaal belang

De provincie Zuid-Holland presenteert mogelijkheden voor nieuwe glastuinbouwlocaties van in totaal 400 hectare netto. Zij heeft onderzoeksbureau Royal Haskoning gevraagd daar onderzoek naar te verrichten. Een tweetal locaties biedt goede mogelijkheden: Kaag en Braassem en Oostflakkee. De betrokken Greenports roepen op om de mogelijkheden met beide handen aan te grijpen.


De Nederlandse tuinbouw is een zeer belangrijke pijler van de Nederlandse economie. De vijf concentratiegebieden van de tuinbouw – de Greenports – hebben in termen van omzet en werkgelegenheid een vergelijkbaar belang als de twee mainports, de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol. In de Greenports komen alle schakels van de tuinbouw bijeen: van veredeling, productie tot handel. De aanwezigheid van voldoende productieruimte is een belangrijke voorwaarde voor een goed draaiende Greenport. Te constateren is dat deze productieruimte in de Randstedelijke Greenports sterk is teruggebracht. Dit moet hersteld worden en daarom ondersteunen de Greenports de zoektocht van de provincie Zuid-Holland naar nieuwe duurzame tuinbouwlocaties.

Zorgwekkend
In de provincie Zuid-Holland liggen drie van de vijf Greenports (Westland, Bollenstreek en Boskoop) en de Greenport Aalsmeer grenst er direct aan. Het provinciaal beleid is dan ook gericht op het versterken van de internationale concurrentiepositie door duurzame ontwikkeling van de sector. De provincie Zuid-Holland heeft in het verleden vastgesteld dat handhaving van de omvang van het areaal teeltoppervlak voor glastuinbouw uitgangspunt voor haar beleid moet zijn. Als gevolg van saneringen en transformaties is het areaal echter sterk verminderd. Zonder ingrijpen zakt het areaal naar een zorgwekkend niveau.

Goede landschappelijke inpassing
De provincie realiseert zich dat en heeft besloten om een of twee nieuwe tuinbouwgebieden van in totaal 400 hectare netto te ontwikkelen. Op basis van een onderzoek van Royal Haskoning naar de beste locatie voor dit nieuw te ontwikkelen gebied, is de gemeente Kaag en Braassem aangewezen als een van de twee mogelijke vestigingsplaatsen. Het andere zoekgebied ligt in de gemeente Oostflakkee. Als het gaat om duurzaamheid, scoren beide gebieden goed. Ook zijn er voldoende mogelijkheden voor een goede landschappelijke inpassing.

De komst van een nieuw te ontwikkelen glastuinbouwgebied van 400 hectare is van groot belang voor zowel de tuinbouwsector als de Nederlandse economie. De Greenports roepen alle partijen op om dit belang goed in het oog te houden en de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouwgebied mogelijk te maken.

Achtergrond:
Het college van Gedeputeerde Staten behandelt het rapport op 10 november. Hieraan voorafgaand zullen de gemeenteraden van Kaag en Braassem op 15 oktober jl. en van Oostflakkee op 27 oktober, door de provincie worden gehoord. Het rapport doet geen uitspraak over een definitieve locatie. Daarover beslissen Provinciale Staten op 27 januari 2010.