Skip to main content

Eindrapport locatiestudie duurzame glastuinbouw gereed

13 oktober 2009

De studie naar de beste locatie voor duurzame glastuinbouw in Zuid-Holland is klaar. Aan de hand van vier thema’s is gekeken naar de onderlinge verschillen tussen Oostflakkee en Kaag en Braassem. De thema’s zijn ‘Economisch sterk en concurrerend’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘kansen voor duurzaamheid’ en ‘leefbaarheid en vitaliteit’. Dit staat in het eindrapport dat onderzoekbureau Royal Haskoning op 12 oktober heeft aangeboden aan Gedeputeerde Staten en beide gemeenten.

Omzetverschil
Uit het onderzoek is onder meer af te leiden dat er een verschil is in de opbrengst per hectare per jaar. Oostflakkee zet naar verwachting 380 miljoen euro om, tegen 500 miljoen euro in Kaag en Braassem. Het rapport stelt niet vast welke locatie de beste is. Dat doen Gedeputeerde Staten op 10 november aanstaande, gevolgd door Provinciale Staten op 27 januari 2010. Hieraan voorafgaand zullen de gemeenteraden van Kaag en Braassem op 15 oktober en van Oostflakkee op 27 oktober, door de provincie worden gehoord.

Thema’s
Het eindrapport doet zelf geen uitspraak over de locaties, maar vergelijkt de twee locaties met elkaar aan de hand van vier thema’s. Het is uiteindelijk aan de politiek om te bepalen welk aspect bij de locatiekeuze de doorslag zal geven.

De vier thema’s zijn:

* Economisch sterk en concurrerend waarin de nadruk ligt op de thema’s economie, infrastructuur en bereikbaarheid en financiën.
* Ruimtelijke kwaliteit waarin de nadruk ligt op het thema omgevingskwaliteiten (inclusief de onderdelen verkaveling en lichthinder   uit het thema duurzaamheid).
* Kansen voor duurzaamheid waarin de nadruk ligt op de aspecten energie en CO2 en water.
* Leefbaarheid en vitaliteit waarin de nadruk ligt op de glastuinbouw als nieuwe economische drager.

Teeltareaal op peil houden
In het provinciaal coalitieakkoord 2007-2011 is vastgelegd dat 5.800 hectare glastuinbouw een kritische ondergrens is voor een economisch krachtige en innovatieve glastuinbouwsector in Zuid-Holland. Op dit moment bedraagt het aantal hectares 5.350. Zonder compensatie zal door sanering, herstructurering, woningbouw en landschapsontwikkeling het aantal hectares teruglopen tot 5.150 in 2011. De provincie wil 400 hectare compenseren in Oostflakkee of Kaag en Braassem en voert collegiaal overleg met Noord-Holland over 250 hectare in de Haarlemmermeer.

Download de Eindrapportage Onderzoek Compensatie duurzame glastuinbouw in Zuid-Holland of de samenvatting door op deze links te klikken.

bron: Provincie Zuid-Holland, 13/10/09