Skip to main content

Greenports krijgen mogelijk mainport-status

21 november 2009

Na Rotterdam en Schiphol krijgt ook het netwerk van greenports mogelijk de status van mainport. Hoogleraar Peter Nijkamp van de VU Amsterdam onderzoekt die optie, meldde het platform Greenport(s) Nederland donderdag 19 november tijdens een tussenconferentie in Geldermalsen.


Mocht het netwerk van greenports van het kabinet het predicaat mainport krijgen, dan levert dat voordelen op voor de lobby, aldus voorzitter Sjaak van der Tak van Greenport(s) Nederland. „We kunnen dan rechtstreeks overleggen met de ministeries van LNV, Vrom, EZ en V&W.’’

Het onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam vindt plaats in opdracht van directeur-generaal Anita Wouters van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Leider van het onderzoek is de econoom Nijkamp, hoogleraar Ruimtelijke Economie aan de VU. Hij hoopt in februari de uitslag van zijn onderzoek te presenteren.

Tijdens de conferentie bleek dat de stuurgroep Greenport(s) Nederland overweegt de ’s’ uit haar naam te schrappen. Daarop werd althans sterk aangedrongen door vertegenwoordigers van de zogeheten satellietgebieden, waaronder de tuinbouwcentra Betuwse Bloem, Bommelerwaard, Haaren, Horst aan de Maas en Zundert. Zij vinden dat het netwerk van de vijf door de overheid aangewezen greenports en de bijbehorende satellietgebieden moet worden gepresenteerd als één greenport: Greenport Nederland