Skip to main content

Greenport(s) Nederland publiceert innovatie-agenda voor duurzame logistiek

23 december 2009

De Stuurgroep Duurzame Logistiek Greenport(s) Nederland heeft op 15 december de innovatie-agenda gepubliceerd. In de uitgave staat een selectie van projecten vanuit het bedrijfsleven en overheid die binnen de Greenports en satellietgebieden zijn geïnitieerd. Met de uitgave wil de Stuurgroep ondernemers en andere stakeholders inspireren, motiveren en informeren over de nieuwste logistieke ontwikkelingen in de sector.

De Nederlandse tuinbouw is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. De overheid heeft haar benoemd als ‘sleutelgebied’ en heeft daarmee de wens uitgesproken de sector vitaal te houden en te versterken. Vanuit de sector is dit uiteraard omarmd en wordt er op diverse fronten gewerkt aan verdere versterking. Hierbij is duurzame logistiek een essentieel thema.

Bereikbaarheid van de regio’s, het aansluiten op (inter)nationale knooppunten en oog voor duurzame ontwikkelingen zijn voorwaarden om te kunnen groeien en aan te sluiten op de veranderende marktbehoefte.

De Stuurgroep Duurzame Logistiek Greenport(s) Nederland heeft dit thema opgepakt. Zij wil innovatie en projecten op de agenda stimuleren, coördineren en waarnodig initiëren. Op veel gebieden hebben bedrijven, organisaties en overheden projecten opgezet en het is inspirerend om te zien welke projecten er lopen.

Het boekje Duurzame Logistiek, de verbindende factor is te vinden op de website van Greenport(s) Nederland.

bron: Greenport(s) Nederland, 15/12/09