Skip to main content

LEI: ‘Glastuinbouw zet grote stappen in energiezuinigheid’

16 december 2009

De glastuinbouw ligt voor op de energiedoelstellingen voor 2010 uit het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren.

Vorig jaar heeft de sector grote stappen gezet op het gebied van energie-efficiëntie. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Energiemonitor glastuinbouw 2008 van LEI Wageningen UR.

De glastuinbouw gebruikte in 2008 per eenheid product 70% minder energie dan in het referentiejaar 1980. De afname komt door een vermindering van het energiegebruik en door een toename van de productie per m2.

De energie-efficiëntie van de Nederlandse glastuinbouw is sterk verbeterd en het aandeel duurzame energie nam toe. De totale CO2-emissie van de sector steeg door toepassing van WKK’s, maar dat levert in principe voor heel Nederland een emissiereductie op.

Door de WKK’s nemen het aardgasverbruik en de totale CO2-emissie van de glastuinbouw weliswaar toe naar 7,2 Mton, maar er wordt in beginsel meer brandstof bespaard in elektriciteitscentrales. De CO2-emissie voor de teelt ligt in 2008 op 5,2 Mton en dat is 1,6 Mton minder dan in 1990. Dat is meer dan het doel voor 2020 (reductie 1 Mton) maar nog niet toereikend voor de ambitie (reductie 2 Mton).

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij