Skip to main content

Hier staan we voor

We hadden het liever anders gezien, maar helaas is het nog steeds niet mogelijk om elkaar live te ontmoeten tijdens een Rondje Tuinen. Dus praat ik u ook dit keer virtueel bij over de activiteiten van het bestuur in de afgelopen periode. Want corona of niet, we blijven ons inzetten voor de belangen van onze mooie sector.

Getuige bijvoorbeeld de activiteitenkalender voor het komende jaar. Maar ook in het afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten. Vanuit het Platform zijn we zeer nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van een toekomstvisie en herinrichtingsplan voor het gebied Baan/Sotaweg. Samen met de Greenport Aalsmeer en met specialisten op het gebied van ruimten en energie hebben we daar ingezoomd op de kansen en bedreigingen voor de tuinbouw. Deze visie is voor ons tevens het uitgangspunt geweest voor de toekomstvisie voor alle vier de tuinbouwgebieden in onze gemeente (link).

Flora- en Geestweg
Daarnaast hebben we tijd en energie gestoken in overleggen met de gemeente over de Flora- en Geestweg. Zoals bekend werken de ambtenaren (o.l.v. verantwoordelijk wethouder Inge van der Meer) in opdracht van de gemeenteraad aan een toekomstvisie voor dit gebied. Hiertoe organiseerde de gemeente op 21 oktober 2021 nog een informatiebijeenkomst in de sporthal en presenteerde zij op 10 januari jl. een eerste visie aan de gemeenteraad. Als Platform blijven we pal voor de belangen van de sector staan, in de overtuiging dat dit de enige weg is naar planologische duidelijkheid voor de bedrijven in dit gebied. (zie hier onze inspraakreactie d.d. 10 januari jl.)

Contactpersonen per gebied – verbinding met andere partijen
Vanuit ons bestuur blijven we al deze ontwikkelingen zo goed mogelijk monitoren door voor ieder gebied vertegenwoordigers aan te wijzen:

Baan/Sotaweg: Marcel de Rooij, Chris Bakker, Stefan Loos, Marius Rodewijk en Sander Huigsloot 
Nieuwe Wetering: Theo Akerboom
Flora- en Geestweg: Kitty de Jong, Marco Kuipers, Ron v.d. Zwet, Ruud Hoogenboom en Sander Huigsloot
Woubrugge: Steef de Lange en Arjan Noordam

Daarnaast staan we in contact met Greenport Aalsmeer en de gemeente en zijn we vertegenwoordigd in het Economisch Platform Overleg (EOP) van de OVKB. Het EOP, waarbinnen de verschillende sectoren hun strategiĆ«n met elkaar delen en waar nodig afstemmen, is voor ons ook de ingang tot regelmatig overleg met de gemeente. Op deze manier proberen wij in de volle breedte onze belangen te vertegenwoordigen. Uiteraard staan we altijd open voor vragen en input van uw kant en voor versterking van ons bestuur. 

Ik hoop dat wij elkaar binnenkort weer live kunnen ontmoeten bij een van de Rondjes Tuinen op locatie. Ik kijk daar naar uit! Tot die tijd zijn we voor u altijd bereikbaar via info@veenstreek.com of via een van onze bestuurders. 

Theo Akerboom
Voorzitter Platfrom Tuinbouw Veenstreek