Skip to main content

Internationaal ondernemen: wie wordt daar nu beter van?

De commissie Internationale Samenwerking van LTO Noord nodigt u hierbij van harte uit voor een bijeenkomst over internationaal ondernemen.

Als commissie willen we u in de gelegenheid stellen om eens stil te staan bij de positie van collega-boeren en tuinders in ontwikkelingslanden.

De wereld wordt steeds kleiner en ontwikkelingen in de landbouw in het westen hebben steeds vaker en meer invloed op de ontwikkelingen van de landbouw in arme landen.

Het versterken van de marktpositie van boeren en tuinders hier kan daarom ook direct effect hebben op het inkomen van boeren in ontwikkelingslanden.De vraag die tijdens deze bijeenkomst centraal staat is, hoe we deze ontwikkelingen ook zo kunnen benutten dat er sprake is van een win/win situatie.We hebben hiervoor ondernemers uitgenodigd, die ervaring hebben met het ondernemen in ontwikkelingslanden. Zij zullen hun ervaringen met u delen en vervolgens met u van gedachten wisselen over wie er nu beter van wordt?

We hopen u te kunnen verwelkomen op:

Vrijdag 20 november 2009

in De Meeuwenhoeve

Meeuwenweg 28, 8218 NE te Lelystad

T 0320 – 28 82 46

van 10.00 – 13.00 uur

Als u gebruik wilt maken van de lunch na afloop, verzoeken wij u om zich van te voren op te geven. Dit kan bij Anneke Venema, per telefoon: 088 – 888 66 66, doorkiesnr. 1443 of via de email: avenema@ltonoord.nl

Het programma kunt u hier downloaden: Programma 20 november 2009

Hennie Roelofsen

Voorzitter LTO Noord Internationale Samenwerking