Skip to main content

Kaag en Braassem buigt zich over glastuinbouwscenario’s van de provincie

16 augustus 2010

Het college van B en W van Kaag en Braassem vraagt de gemeenteraad op 24 augustus in een extra vergadering om opnieuw een standpunt in te nemen over extra ruimte voor glastuinbouw in de Veenderpolder bij Roelofarendsveen. De provincie Zuid-Holland heeft een plan voor 400 hectare aan nieuwe kassen in Kaag en Braassem of Overflakkee laten vallen. In plaats daarvan zijn een aantal scenario’s voor ontwikkeling van de Zuid-Hollandse glastuinbouw opgesteld, waarvan er drie de gemeente Kaag en Braasem raken.

In twee scenario’s breidt de glastuinbouw in de Veenderpolder uit. In de derde variant blijft deze polder open en komen er nieuwe kassen bij Nieuwkoop. Het college legt de scenario’s zonder een voorkeur uit te spreken voor aan de gemeenteraad.

Het Bestuursdocument behoud areaal glastuinbouw Zuid-Holland is te vinden op de website van de gemeente Kaag en Braasem. Het document komt op 25 augustus aan de orde in de Statencommissie Mobiliteit, Ruimte en Economie en wordt op 15 september besproken in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Gemeenten hebben daarbij de mogelijkhied om in te spreken.

bron: Gemeente Kaag en Braasem