Skip to main content

Loek Hermans: tuinbouw is een economische topsector

11 maart 2011

Op 10 maart jl. maakte Loek Hermans zijn debeut als nieuwe voorzitter van het tuinbouwcluster Greenport Holland (voorheen: Greenport Nederland). Tijdens zijn speech op de voorjaarsconferentie van Greenport Holland liet hij duidelijk merken zin te hebben in zijn nieuwe opdracht. “Door de samenwerking van alle brancheorganisaties maken we een succes van de formidabele startpositie die we nu hebben als economische topsector. Ik ben enorm gemotiveerd”.

 

In februari namen alle brancheorganisaties die actief zijn het tuinbouwcluster het besluit zich te verenigingen in Greenport Holland om zo met een stem in Den Haag en Brussel het tuinbouwclusterbelang te behartigen. Een unieke samenwerking die onder leiding van Hermans zal worden uitgebouwd. Hermans: “Maar, dan moeten we ook écht samenwerken. Want, met een verdeeld veld in het bedrijfsleven, zullen anderen over ons besluiten. Dat willen we niet.”

“De tuinbouw is met haar ‘gouden driehoek’ een voorloper van de nieuwe aanpak van EL&I”, aldus secretaris-generaal Chris Buijink van met ministerie van EL&I. “De manier waarop in deze sector wordt samengewerkt door overheden, ondernemers en kennisinstellingen is een voorbeeld voor de nieuwe aanpak van dit kabinet. Dat kiest er voor om onder leiding van een praktiserende ondernemer te komen tot een actieagenda. Voor deze sector is dat algemeen directeur Timo Huges van FloraHolland.” Huges gaat aan de slag met wat hij noemt: “Een plan van, voor door de sector.”

Medio vorig jaar adviseerde de Adviesgroep Nijkamp te komen tot een krachtig privaat besturingsmodel, om de fragmentatie van de belangenbehartiging op te heffen. Greenport Holland is als private lobbyorganisatie ingericht en Hermans is het gezicht naar buiten. Zowel Hermans als Buijink prezen de manier waarop greenport is uitgegroeid sinds haar start in 2005 onder leiding burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland. Van der Tak zal binnen het overhedenoverleg een actieve rol blijven spelen, maar gaf als het ware het stokje over aan Hermans. “Die rol is nu voor hem en ik zie zeer uit naar een zeer goede samenwerking met Hermans”, aldus Van der Tak.

Gezondheid
Tijdens de conferentie van Greenport Holland stond het thema gezondheid centraal. Commercieel directeur Marco van Leeuwen van veredelingsbedrijf Rijk Zwaan: “Als consumenten voldoende groenten en fruit zouden eten (twee stuks fruit en twee ons groente per dag), zou er in de gezondheidszorg miljoenen kunnen worden bespaard.”

 

De tuinbouw levert een enorme bijdrage aan het voorkomen van gezondheidsproblemen, zoals overgewicht en obesitas, maar die boodschap zit nog niet echt tussen de oren, concludeerde ook Jack Stroeken van GroentenFruit Bureau. Toch ziet hij een toenemend bewustzijn onder consumenten. “Maar, dan zijn we er nog niet. We moeten de jongeren leren gezond te eten, dat is onze opdracht.”
“Het Westland is de apotheek van Europa,” besloot tuinbouwondernemer Rob Baan en initiatiefnemer van 24kitchen. “Dat moeten we duidelijker laten horen en ons op focussen in al onze activiteiten. Daarop moeten we bijvoorbeeld onze actieagenda richten in de topsectoren aanpak. Want, als onze tuinbouw met haar gezonde producten niet bijdraagt aan de mondiale gezondheidsproblemen, wie doet dat dan?”