Skip to main content

Op weg naar goede logistiek in de sierteelt

14 maart 2011

Het sierteeltcluster in ons land is verdeeld in verschillende Greenports. Binnen deze “ports” worden de zes marktplaatsen voor de sierteelt hubs genoemd. Goede logistiek is een randvoorwaarde voor het voortbestaan van de unieke positie van het Nederlandse sierteeltcluster in de wereld. Het onderzoeks- en ontwikkelingsproject HubWays richt zich op verbetering van de huidige vervoersstromen tussen de hubs. De Club van Maarssen sprak met projectleider Michiel van Veen.

Het Nederlandse sierteeltcluster heeft een unieke positie in de wereld, vertelt Van Veen. “Wij hebben een marktaandeel van zestig procent in Europa. Dat betekent dat zestig procent van alle bloemen en planten in Europa via Nederland wordt verhandeld.”

Het sierteeltcluster constateert een aantal ontwikkelingen die deze positie in gevaar kunnen brengen. “De handelsketen wordt steeds langer. De productielocaties verdwijnen naar plaatsen onder de evenaar, terwijl de afzetmarkt zich verder uitbreidt naar Zuid- en Oost-Europa. Rozen uit Kenia worden via ons land naar Rusland verscheept. Het blijven aanbieden van internationaal concurrerende prijzen vraagt om een nieuwe kijk op het logistiek proces.”

Een andere belangrijke ontwikkeling is volgens Van Veen de virtualisering. “Vroeger kocht de koper fysiek zijn product op een marktplaats. Tegenwoordig gebeurt dit steeds meer digitaal. Zo kan het gebeuren dat een bloem geteeld in Naaldwijk verkocht wordt via de veiling in Aalsmeer aan een koper in Naaldwijk. De bloem gaat dan via punt A naar B, om vervolgens weer terug te gaan naar A. Dit brengt onnodige kosten met zich mee en is daarnaast slecht voor het milieu.”

Onafhankelijk coördinatieplatform
Het idee voor het programma HubWays is ontstaan na een aanbeveling van de Commissie-Van Laarhoven in de vorm van de Regierol van de Knooppunten. Als we Van Veen vragen naar het doel van HubWays krijgen we een duidelijk antwoord. “HubWays wil een neutraal coördinatieplatform ontwikkelen en realiseren. Waarbij processen op de marktplaatsen en het transport tussen de marktplaatsen worden geoptimaliseerd en geclusterd. Dit is alleen te realiseren door samenwerking van alle betrokken partijen binnen de Greenports. Eind 2012 moet er een platform ontstaan op basis van een innovatief logistiek concept.”

De toekomstige acties van het coördinatieplatform moeten in ieder geval leiden tot een vermindering van de 1.800 vrachtwagenbewegingen die dagelijks plaatsvinden tussen de zes hubs in Nederland. Een lager aantal ritten betekent lagere kosten en minder belasting voor het milieu. Met welke innovatieve ideeën het platform precies komt, zal in 2012 duidelijk worden.

De afgelopen drie maanden heeft HubWays door middel van interviews de huidige processen op de Greenports in kaart gebracht. Deze informatie dient als input voor de invulling van het coördinatieplatform. Over drie maanden denkt Van Veen een concept te hebben voor het platform. Men zal het concept vervolgens uitgebreid toetsten op draagvlak in de sierteeltsector. Van Veen: “HubWays kan enkel slagen, als we inhoudelijk een goed concept hebben dat breed geaccepteerd wordt. Dat tweede is waarschijnlijk moeilijker dan het eerste. Mensen veranderen is moeilijker dan mensen overtuigen van de inhoud.”

Deelnemers
Binnen HubWays werken ruim vijftig kennisinstellingen, kwekers en handels- en transportbedrijven samen onder aanvoering van FloraHolland en de VGB.  HubWays is mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Pieken in de delta (PID) met co-financiering van de provincie Zuid-Holland. “Samenwerking tussen de diverse schakels van het sierteeltcluster is noodzakelijk om HubWays tot een succes te maken. Het is immers een project van en voor de sierteelt. Mochten bedrijven kansen voor zichzelf zien binnen HubWays, dan mogen ze altijd contact met mij opnemen.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie over HubWays, of wilt u na het lezen van dit artikel in contact komen met  Michiel van Veen? Kijk dan op de website www.hubways.nu.