Skip to main content

LTO Glaskracht: ’Afblijven van laag tarief btw en energiebelasting’

7 april 2010

Een nieuw kabinet moet afblijven van het lage btw-tarief voor sierteeltproducten en het lage tarief energiebelasting voor de glastuinbouw. Dat vindt voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland.

Hij reageert daarmee op bezuinigingsvoorstellen zoals die 1 april aan het kabinet zijn gepresenteerd door ambtelijke werkgroepen.

Bij de evaluatie van het lage btw-tarief in 2007 besloot het kabinet niets te veranderen aan het tarief. Een btw-verhoging zou volgens LEI Wageningen UR namelijk tot een enorm verlies aan arbeidsplaatsen leiden in de sierteelt. ‘De opbrengst van zo’n verhoging is volgens ons ook niet zo hoog als de nu berekende € 189 miljoen. Daarnaast krijg je te maken met omzetderving en bestaat het risico dat ook andere EU-landen hun btw-tarieven zullen veranderen’, aldus Van Ruiten. ‘Diezelfde argumenten gelden nog steeds. Wij zien daarom niet in waarom het kabinet daar nu anders tegenaan zou kijken.’

’Geen energiebelasting nodig om te verduurzamen’

Ook in afschaffing van het verlaagde tarief energiebelasting ziet Van Ruiten niets. ‘De glastuinbouw heeft geen energiebelasting nodig om te verduurzamen. Dat hebben we de afgelopen jaren wel bewezen. Bovendien hebben we met de overheid afgesproken dat zij zich inspant voor het behoud van het verlaagde tarief in ruil voor de invoering van een CO2-sectorsysteem waarmee we de CO2-emissie beperken. Dat systeem moet in 2011 en 2012 gaan draaien.’

De energiebelasting zou volgens de ambtenaren ook omhoog moeten. Daarbij willen ze de opbrengsten naar de betaler terugsluizen. Een vreemd voorstel, vindt Van Ruiten ‘want in het verleden is het lage tarief voor de tuinbouw juist ontstaan omdat het niet via loonbelasting teruggesluisd kon worden’.

Stichting Natuur en Milieu is juist positief over afschaffing van het verlaagde tarief energiebelasting voor de glastuinbouw. De organisatie noemt het een ‘klimaatschadelijke subsidie’.