Skip to main content

Mainportfunctie tuinbouwcluster essentieel voor Nederlandse economie

6 april 2010

Op 26 maart jl. organiseerde Greenport Nederland een tussenconferentie. Conclusie van de bijeenkomst was dat het tuinbouwcluster een essentiële bijdrage levert aan de Nederlandse economie. Lees voor meer informatie het verslag.

 

“In de huidige economische recessie moet er worden ingezet op de innovatieve, hoogproductieve tuinbouwsector met grote kennisintensiteit. De mainportfunctie van het tuinbouwcluster, Greenport(s) Nederland, draagt in belangrijke mate bij aan de economische kracht van Nederland met haar exportwaarde van €14 miljard, productiewaarde €7 miljard. De positie van het totale tuinbouwcluster is qua economisch belang vergelijkbaar met die van de Rotterdamse haven en Schiphol.”

Met deze woorden opende voorzitter Sjaak van der Tak van Greenport(s) Nederland de tussenconferentie in Noord-Holland.

Vervolgens ging gedeputeerde Jaap Bond Van Noord-Holland in op de kansen en bedreigingen de huidige en toekomstige positie van de agribusiness in zijn provincie. Twee ondernemers legden vervolgens de verbinding tussen de greenportthema‟s en de dagelijkse praktijk. Directeur JanWillem Breukink van mondiaal marktleider Incotec Enkhuizen ging in op wereldwijde markt- en duurzaamheidsontwikkelingen en deed een beroep op de beleidsmakers om innovatiegelden ook echt bereikbaar te maken voor ondernemers. Als laatste stond voorzitter van de KAVB Hans Wessels stil bij de
ontwikkelingen in de bollensector en specifiek bij de marktontwikkelingen en afzetstructuur.

Erkenning

De toenemende economische betekenis van het tuinbouwcluster heeft er onder meer toe geleid dat Greenport(s) Nederland een statuur heeft die te vergelijken valt met die van de Mainport. Deze mainportfunctie is essentieel voor de nationale economie. Een duidelijke erkenning van deze mainportstatuur draagt bij aan versterking van het bedrijfsleven in de tuinbouwsector, de duurzame innovatiekracht van bedrijven en de versterking van de internationale marktpositie, aldus Van der Tak.

“De economische crisis laat zijn sporen op de tuinbouwsector. Maar, ten aanzien van het areaal moeten we scherp ervoor waken dat we niet inleveren. Na de crisis hebben we de hectares weer hard nodig als economische groeisector.”

Dit komt neer op het in stand houden van 10.000 ha ruimte voor duurzame glastuinbouwontwikkeling en daarbij het huidig productie areaal in het westen van het land behouden en noodzakelijke uitbreiding van areaal buiten de Randstad realiseren.

Kracht

Jaap Bond schetste te kracht van Noord-Holland. Hij gaf aan dat er vooral overeenstemming wordt gezocht kansen voor de diverse sectoren. Marktwerking, innovatie, logistiek, arbeid en onderzoek zijn de gezamenlijke thema‟s waarop sectoren elkaar vinden in oplossingen; vaak projectmatig van aard en met aantoonbaar resultaat. Ook hij bepleite een duidelijke keuze voor de economische kracht van de agrarische sector en gaf aan dat deze sector wel voortdurend aan haar imago moet werken. De Keukenhof, de Floriade en Kom in de Kas zijn goede voorbeelden om aan het imago te werken, maar het moet nog wel sterker.

Het pleidooi van Hans Wessels sloot hier naadloos bij aan. Wessel heeft een bollenbedrijf en is voorzitter van de KAVB. “We maken de slag van productiegericht kweken naar marktgericht produceren. Weten wat de consument wil, is enorm belangrijk. Voor de producent en voor de handelaar en retailer, maar dan moet je wel je product laten zien.”

Meer met minder

Onder het motto „meer met minder‟ ging directeur JanWillem Breukink van Incotec Enkhuizen,
prijswinnaar van Erasmus Innovation Award, uitgebreid in op de mondiale ontwikkelingen, met name ten aanzien van het voedsel- en het duurzaamheidsprobleem. In zijn bedrijf wordt techniek ontwikkeld die de productiekwaliteit van zaden en kiemplanten verbetert en de duurzaamheid verhoogt. Incotec is wereldmarktleider als bedrijf en Nederland is marktleidend als mondiale zaad- en verdelingssector.
 Breukink: “Maar deze positie staat wel onder druk, doordat beschikbaarheid van fundamenteel onderzoek terugloopt en innovatiegelden nagenoeg onbereikbaar zijn door onmogelijke regelgeving.”

De bijeenkomst werd afgesloten met een panel-zaaldiscussie. Met name het belang van de noodzaak van het behoud van het bestaande ruimteareaal en de noodzaak om op het gebied van onderwijs en innovatie tot betere samenwerking te komen, waren dominante thema’s voor de ruim 160 bezoekers.

Greenport(s) Nederland

Greenport(s) Nederland heeft zich bestuurlijk verenigd in een krachtig strategisch netwerk waarin bedrijfsleven (o.a. veilingen, banken), belangenorganisaties (tuinbouwbreed) en overheden (Rijk, provincies en gemeenten) vanuit gezamenlijke belangen opereren op basis van vier strategische hoofdontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op de Visie 2040 – Excelleren! en zijn als volgt: gebiedsontwikkeling (ruimte en infra), toegevoegde waarde (kennis en innovatie), Quality of life (duurzaamheid en samenleving) en Mainport (internationalisering en governance). Hieruit vloeit een werkprogramma voort.

Greenport(s) Nederland organiseert driemaal per jaar netwerkconferenties in diverse
tuinbouwproductielocaties. Het aanstaande zomercongres vindt medio juni plaats in Greenport
Westland/Oostland.

Bron: Greenport(s) Nederland