Skip to main content

LTO Glaskracht tevreden over kabinetsplannen 2012

21 september 2011

Voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland is tevreden over de kabinetsplannen voor 2012. Hij is vooral blij met het behoud van fiscale regelingen en de steun aan verduurzaming van de glastuinbouw.


Van Ruiten doelt op het verlaagde tarief energiebelasting voor de glastuinbouw en het verlaagde btw-tarief op sierteeltproducten die het kabinet beide in stand wil houden.

Ook de continuering van de overheidssteun in 2012 aan het programma Kas als Energiebron kan op instemming van Van Ruiten rekenen. Dat geldt ook voor het behoud van de subsidieregelingen Marktintroductie energie-innovatie (MEI) en Investeren in energiebesparing (IRE) in 2012 en het extra geld dat het kabinet uittrekt voor de uitvoering van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Verder vindt de glastuinbouwvoorman de aangekondigde afschaffing van de grondwater- en verpakkingenbelasting een goed punt.

Innovatiefonds MKB+
Van Ruiten betreurt het dat het aangekondigde Innovatiefonds MKB+ niet openstaat voor tuinders. „Dat is ingegeven door regelgeving uit Brussel, iets wat natuurlijk helemaal niet meer van deze tijd is. De tuinbouw bestaat immers grotendeels uit mkb-bedrijven.’’ Het innovatiefonds zou volgens hem in de huidige opzet overigens weinig soelaas hebben geboden omdat het alleen ’de ontwikkelaars’ steunt en niet ’de eerste toepassers’. „Terwijl telers juist vaak de eerste zijn met het toepassen van nieuwe vindingen.’’

bron: Bloemisterij