Skip to main content

Kabinet blijft Kas als Energiebron steunen

15 september 2011

Het kabinet blijft de verduurzaming van de glastuinbouw stimuleren door ook in 2012 steun te geven aan het programma Kas als Energiebron. De regeling Marktintroductie Energie-Innovatie (MEI) en de InvesteringsRegeling Energiebesparing (IRE) blijven daartoe bestaan.

Dat schrijft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in de toelichting bij zijn begroting voor 2012. De bewindsman belooft tevens de vijf greenports volgend jaar te zullen blijven ondersteunen. Dat zal gebeuren op basis van de actieagenda’s van de topsectoren Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Agrofood.

Gewasbeschermings- en mestbeleid
Ook kondigt Verhagen aan dat hij in 2012 zal beginnen met het opstellen van een nieuw vierjarig Nationaal Actieplan Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen. Hiertoe verplicht Brussel hem overigens. Verder zal het kabinet in september aan de Tweede Kamer berichten hoe zij verdergaat met het mestbeleid. De uitkomsten van het debat daarover zal het kabinet in 2012 meenemen bij het opstellen van nieuwe beleidsmaatregelen.

Andere maatregelen

Andere kabinetsmaatregelen voor het bedrijfsleven in 2012 zijn:
● Invoering per 1 januari 2012 van faciliteit in de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor aftrek van afschrijvingen en exploitatiekosten die bedrijven maken voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, de ’Research & Development Aftrek’ (RDA).
● Start van Innovatiefonds MKB+ per 1 januari 2012. Dit fonds verstrekt leningen en durfkapitaal aan vernieuwende mkb’ers, inclusief tuinders.
● Afschaffing van de KvK-heffing per 2013.
● Voortzetten van green deals in 2012.
● Minimaal 17 handelsmissies naar o.a.: China, India, Turkije, Brazilië en Rusland.