Skip to main content

Meer geld voor energie-innovatie

1 maart 2010

Het ministerie van LNV trekt € 4 miljoen extra uit voor energieprojecten in de glastuinbouw. Het geld is bestemd voor de subsidieregeling van afgelopen najaar.


Voor de subsidieregeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI) was oorspronkelijk € 14 miljoen beschikbaar. Dat bleek te weinig om alle goedgekeurde aanvragen te kunnen honoreren. De € 4 miljoen extra subsidie is bestemd voor de zogenoemde overige innovatieve energiesystemen. Daarvoor kwamen 17 aanvragen binnen op het gebied van aardwarmte, biovergisters en biobrandstoffen. Ook een project voor het ‘oogsten’ van warmte uit oppervlaktewater verdient volgens LNV financiële steun.

Openstelling 2010
Afgelopen maand is de MEI-regeling opnieuw opengesteld. Aanvragen kunnen nog tot 12 maart ingediend worden. Deze keer is in totaal € 13 miljoen beschikbaar.

Bron: nieuwe oogst.nu