Skip to main content

Provincie Utrecht doet aardwarmte-onderzoek

1 maart 2010

De provincie Utrecht laat twee ingenieursbureaus onderzoeken in hoeverre aardwarmte toepasbaar is. Het wordt het grootste aardwarmte-onderzoek tot nu toe. De provincie zegt sterke aanwijzingen te hebben dat op een aantal plekken bruikbare aardwarmte is en zet groot in op duurzame energie.


De gehele ondergrond wordt in kaart gebracht door twee ingenieursbureaus: Fugro en Oranjewoud. Er wordt gezocht op aardwarmte die zich minstens twee kilometer onder het aardoppervlakte bevindt. Volgens gedeputeerde Wouter de Jong (ChristenUnie) moet de provincie een voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid.

Ongeveer 60 procent van het energieverbruik in Nederland gaat op aan warmtevoorziening en in de tuinbouw is dit fors meer. De Jong suggereerde vorig jaar al om bij de vervanging van de Nuon-centrale op Lage Weide niet meer in te zetten op verbranding van fossiele brandstoffen, maar aardwarmte.

Fugro en Oranjewoud zetten geologische, petrofysische en seismische gegevens om in locatie- en bedrijfsspecifieke boorontwerpen. De ingenieurs verwachten op twee kilometer diepte een temperatuur aan te treffen van 60 tot 85 graden Celsius. Vanaf 70 graden wordt de winning interessant.

Als het aan De Jong ligt zijn alle gebouwen in de provincie Utrecht, inclusief kassen, in 2040 energieneutraal. De ambitie geldt niet alleen voor nieuwe gebouwen, maar ook bestaande bouw.

Utrecht staat niet alleen: ook het Westland laat de ondergrond onderzoeken zodat nog voor het einde van dit jaar een proefboring kan plaatsvinden. Het onderzoek hier richt zich op de bodemlagen op een diepte van 500 tot circa 3.000 meter.

 

Bron: Agrarisch Dagblad