Skip to main content

Meer kansen op wereldmarkt voor tuinbouwcluster door bundeling

15 februari 2010

Het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven kan haar kansen versterken in het buitenland door initiatieven te bundelen naast individuele activiteiten te ondernemen. Dit stellen de initiators van Dutch Greenport International. In dit project wordt onderzocht hoe verdergaande internationalisatie van het Néderlandse tuinbouwcluster kan worden gerealiseerd. Het onderzoek vindt plaats onder de vlag van Greenport(s) Nederland. De kracht, zo is de verwachting, zit in het gebundeld internationaal optreden van bedrijven uit het cluster.


Initiatiefnemer Harm Maters stelt vast dat tuinbouwproducenten, maar ook toelevering, veilingen, logistiek en handel, al actief internationaliseren, maar veelal en te veel individueel. ‘Door te bundelen ontstaan meer kansen en mogelijkheden, die eenvoudigweg individueel onbereikbaar zijn’. Meestal zal het daarbij gaan om combinaties van enkele bedrijven. In specifieke situaties kan een breder samenwerkingsverband nodig zijn. Maters: ‘We mikken op een totaalpakket van levering, productie en diensten in het buitenland, waarbij Nederlandse kennis, expertise en ervaring voor extra verdiencapaciteit voor de Nederlandse economie kan zorgen.’

Berenschot stippelt samen met bedrijven weg uit op de wereldmarkt
Aan adviesbureau Berenschot is opdracht gegeven de ontwikkelingen op de wereldmarkt te analyseren en samen met het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven, de beste weg uit te stippelen voor verdergaande internationalisatie. Zo zal in enkele workshops, onder begeleiding van Berenschot, samen met bedrijven uit alle geledingen, gesproken worden over de internationale mogelijkheden. Internationalisatie is door de Stuurgroep Greenport(s) Nederland benoemd als een van de speerpunten in de Visie 2040.

Kerngroep
De Stuurgroep heeft een Kerngroep ingesteld voor dit project, Dutch Greenport International. Het werk van deze Kerngroep wordt gefinancierd door de ministeries van EZ en LNV en door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg. Daarmee wordt het belang van een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden nog maar eens onderstreept. De Kerngroep brengt in medio 2010 advies uit over de aangewezen road map voor internationalisatie.

bron: Greenports Nederland, 12/02/10