Skip to main content

Miljoenen voor opruimen kassen

29 maart 2010

De ministeries van VROM en LNV trekken 10 miljoen euro uit om verrommeling tegen te gaan die is ontstaan door verspreid liggende kassen van tuindersbedrijven. De komende tijd worden op verscheidende plaatsen in Nederland 118 hectare aan kassen geruimd. Dat is maandag bekendgemaakt.

De som geld is beschikbaar voor tien projecten. Met het geld worden tuinders gecompenseerd voor het opgeven van hun locatie. Ze kunnen vervolgens elders aan de slag. Volgens de ministeries gaan de tuinders erop vooruit omdat ze naar locaties verhuizen waar ze hun activiteiten kunnen uitbreiden.

De aanpak van de kassen draagt volgens de ministeries bij aan ,,een mooi Nederland”. Het schept ,,kansen voor recreatie” en ,,verbetert het vestigingsklimaat”. De overheid heeft zich ten doel gesteld om volgend jaar in totaal 200 hectare aan kassen te hebben gesaneerd. De aanpak richt zicht vooral op ,,landschappelijk waardevolle gebieden”, zoals Nationale Landschappen en rijksbufferzones. Deze zones zijn groene gebieden in de buurt van een stad.

Bron: LNV