Skip to main content

‘10.000 hectare glas nodig voor groei na de crisis’

31 maart 2010

De Nederlandse glastuinbouw heeft 10.000 hectare nodig om na de crisis groei te genereren. Dat stelt Jacques van der Tak, voorzitter van Greenports Nederland.

 

 

Greenports schaart zich daarmee achter Glaskracht in de discussie over arealen. 

Eerder zette LTO Noord Glaskracht zich af tegen de visie van de Rabobank dat het areaal in Nederland kan krimpen naar 9.000 hectare. Door productieverhoging hoeft dat niet ten koste te gaan van de positie van Nederland, stelt de bank.

Van der Tak vindt dat de tuinbouw actief moet streven naar areaalbehoud: ”We waken er scherp voor dat we niet inleveren”, stelt hij. Het past in de Greenportsvisie om het areaal in het westen van het land overeind te houden om de Greenportsfunctie te versterken. Verder moet Nederland het areaal buiten de Randstad laten groeien.

Overigens gaat Glaskracht uit van een lichte daling van het areaal. Het areaal blijft nodig om te voorkomen dat krapte ontstaat en de grondprijzen voor locaties te hoog oplopen. 

De Rabobank komt tot de verwachte krimp door de lijn door te trekken van sloop en afgeblazen nieuwbouwplannen.

 

bron: agrarisch dagblad