Skip to main content

Miljoenen voor topsector Tuinbouw

18 januari 2012

De Greenport Holland-overheden zetten samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen de schouders onder de uitvoeringsagenda 2012-2016 van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U). Samen zullen zij de komende jaren fors in de sector investeren.


Dat laat Greenport Holland weten. De Uitvoeringsagenda Topsector T&U is door de regionale overheden aangegrepen om te kijken waar investeringsmatches tussen projecten uit de uitvoeringsagenda en regionale projecten kunnen plaatsvinden. Voor de komende jaren zijn investeringen mogelijk op de kennis & innovatie thema’s ‘gezondheid’: € 2,65 miljoen, ‘ruimte & bereikbaarheid’: € 29,3 miljoen en ‘duurzaamheid’: € 39,22 miljoen. Voor het thema ‘internationalisering’  gaat om vooral om investeringen in menskracht. Ook leveren de greenport-overheden een investering van € 10 miljoen voor het thema ‘Holland Branding’ om het Nederlandse tuinbouwcluster internationaal op de kaart te zetten. Naast deze investeringen, staan er de komende jaren ook regionale fysieke investeringen van meer van € 2 miljard op stapel, zoals wegen, multimodale knooppunten en ruimtelijke ontwikkeling.

Human Capital
Ook zijn er verschillende initiatieven ondernomen voor projecten op het gebied van Human Capital agenda (onderwijs en arbeidsmarkt), zoals de Greenport Horti Campus Westland-Oostland, Treeport Brabant, Campus Venlo, Agro Opleidingshuis Betuwse Bloem, Innovatieplatform Biobased & Agribusiness Noord-Nederland, Flower Valley Aalsmeer en Agritech campus Noord-Holland Noord. Hiermee wordt de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd en de aantrekkingskracht van de sector vergroot door het verbeteren van het beroepsperspectief en het vakmanschap.

Ook Minister Maxime Verhagen van het ministerie van EL&I, die de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen als één van de topsectoren heeft aangewezen, liet zich op 16  januari lovend uit over de gezamenlijke inspanning van bedrijven, kennisinstellingen en overheid. “De samenwerking tussen onderzoekers, overheid en de ondernemers heeft resultaat”, liet hij weten. De rol van de Greenport-overheden is om de agenda van de tuinbouwsector en de concrete uitvoeringsprojecten te faciliteren en te stimuleren. Via de thema’s ruimte & bereikbaarheid, kennis & innovatie, verduurzaming, internationalisering en arbeidsmarkt zetten de overheden de lijnen uit om zo een forse bijdrage te leveren aan een internationaal sterk concurrerend cluster. Deze thema’s worden nader uitgewerkt in vier innovatieprogramma’s. Greenport Holland richt zich daarbij niet op een nieuwe visie, maar juist op concrete uitvoeringsprojecten.

Bron: TuinbouwCommunicatie