Skip to main content

Wereldtop in uitgangsmaterialen

1 februari 2012

Nederlandse bedrijven in uitgangsmaterialen zaden, pootgoed en jonge planten voor de land- en tuinbouw-  behoren qua omzet, handel en innovatie tot de top van de wereld. Dat blijkt uit onderzoek van het LEI, onderdeel van Wageningen UR. Veel van de grootste producenten in uitgangsmaterialen zijn hier gevestigd en dit verklaart mede de kracht van de agro- en foodsector in Nederland. De bedrijven  besteden 15 procent van de omzet aan onderzoek en ontwikkeling  en  daarmee scoort de sector uitzonderlijk hoog.

Op de wereldmarkt voor uitgangsmaterialen heeft Nederland een sterke positie. Volgens de onderzoekers is bijna 40 procent van de wereldhandel in zaden voor tuinbouw en akkerbouw afkomstig uit Nederland. Voor pootaardappelen is dit aandeel bijna 60 procent. Het aandeel van Nederland in de Europese handel in uitgangsmaterialen voor sierteelt is ruim 40 procent.

Innovatie

De Nederlandse sector uitgangsmaterialen heeft deze internationaal leidende positie verkregen door constante product- en procesvernieuwing. Nederlandse bedrijven in plantaardige uitgangsmaterialen investeren gemiddeld 15% van hun omzet in Research& Development (R&D). Dat is meer dan in veel andere kennisintensieve sectoren, zoals farmacie. Hoewel de sector uitgangsmaterialen overal ter wereld actief is, wordt het onderzoek dicht bij huis gedaan. Ruim 60 procent van de bedrijven zegt het onderzoek in Europa uit te voeren.

Meerwaarde voor de keten

De hoge innovatie-inspanningen werpen hun vruchten af: Nederlandse bedrijven zijn al jaren internationaal koploper in aanvragen van kwekersrecht. Met hun innovatieve producten creëren deze bedrijven een grote meerwaarde voor de rest van de keten en dragen zij bovengemiddeld bij aan de Nederlandse kennisinfrastructuur.

De resultaten van het onderzoek, dat verricht is in opdracht van  het Ministerie van EL&I, met medewerking van brancheorganisatie Plantum, zijn gepubliceerd in de brochure ‘Uitgangsmaterialen’.