Skip to main content

Mogelijk warmtenet tuinders Amstelveen

3 februari 2010

Amstelveen wil een warmtenet aanleggen in de Noorder Legmeerpolder. Via het net kan warmte en koude uitgewisseld worden tussen de glastuinbouw, woningen en bedrijven. De gemeente doet dit jaar een haalbaarheidsstudie.

 

Burgemeester Groot van Amstelveen ontvouwde het ambitieuze plan onlangs tijdens een informatiebijeenkomst over het warmtenet. 6 lokale tuinders zijn via LTO Noord Glaskracht betrokken bij de planontwikkeling.

De eerste stap is een financieel haalbaarheidsonderzoek naar de regionale uitwisseling van warmte en koude. ‘Warmtenet is een ondergronds buizenstelsel waaraan glastuinbouwbedrijven de overtollige warmte van hun Wkk leveren’, licht Marien Muilwijk van LTO Noord-afdeling Aalsmeer – De Kwakel toe.

Behoefte
Tuinders kunnen anderzijds ook warmte naar behoefte afnemen. Verder kunnen aangrenzende woonwijken en bedrijven warmte afnemen. ‘Het koudetransport is wellicht interessant voor de koelcellen in de bloemenveiling van Aalsmeer’, weet Muilwijk.

De mogelijkheden van aardwarmte en hoge temperatuur opslag in de bodem worden ook bekeken. Het warmtenet komt in de buurt van tuinders in Aalsmeer, Amstelveen, De Kwakel en Uithoorn. Ook zijn aftakkingen naar andere locaties, zoals de tuinbouwgebieden Primaviera en de bloemenveiling in Aalsmeer in beeld.

Bron: Nieuwe Oogst.nu