Skip to main content

College B&W ontvangt brief provincie Zuid-Holland

3 februari 2010

Provincie Zuid-Holland heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem een brief gestuurd met het verzoek betrokken te blijven bij de verdere voortgang van de zoektocht naar een nieuwe tuinbouwlocatie in de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland is op zoek naar een nieuwe tuinbouwlocatie om het glastuinbouwareaal in de provincie op peil te kunnen houden.

Besluit gemeenteraad Kaag en Braassem 26 oktober 2009

De provincie schreef deze brief naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad van Kaag en Braassem (d.d. 26 oktober 2009) geen medewerking te willen verlenen aan de ontwikkeling van een grootschalige tuinbouwlocatie, groot 400 hectare netto, binnen de gemeentegrenzen. Ook een vervolgonderzoek naar het gebied Veenderpolder werd door de gemeente Kaag en Braassem van de hand gewezen.

In het besluit van 26 oktober jl. gaf de gemeenteraad het college van B&W daarnaast expliciet de opdracht in te zetten op de herstructurering van bestaande tuinbouwgebieden binnen de gemeente Kaag en Braassem, hierover in gesprek te gaan met de provincie en in te zetten op de verdere ontwikkeling van een flower-knowledge port (innovatief kenniscentrum) in het gebied Baan / Sotaweg.

Antwoord college B&W aan provincie

Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders op 2 februari jl. besloten  een antwoordbrief op te stellen naar de provincie. In deze brief zullen de volgende punten opgenomen worden:

  • dat het inderdaad belangrijk is om elkaar goed op de hoogte te houden;
  • dat er in lijn van het eerdere raadsbesluit geen gezamenlijk onderzoek gedaan zal worden;
  • dat een open relatie betreffende de voortgang van het proces op prijs gesteld wordt.