Skip to main content

Nader onderzoek gebied Floraweg – Geestweg noodzakelijk

21 juni 2010

Herstructurering van het 130 ha tellende glastuinbouwgebied Floraweg-Geestweg in Roelofarendsveen is financieel niet haalbaar. Om het toch in een modern en duurzaam glastuinbouwgebied te kunnen veranderen, zou de gemeente tussen de € 25 miljoen en € 45 miljoen extra op tafel moeten leggen.

Tot die conclusie komt adviesbureau Oranjewoud in de haalbaarheidsstudie ’Glastuinbouw aan de Floraweg en Geestweg’. Het bureau doet de gemeente Kaag en Braassem, waar Roelofarendsveen onder valt, ook een aantal aanbevelingen. Met een deel daarvan hebben B & W onlangs ingestemd.

 Zo neemt het college het advies over om na te gaan welke telers willen doorgaan, welke willen stoppen en welke wensen en ideeën er onder telers leven. Ook wil het college onderzoeken of er nog geld uit andere potjes kan komen, bijvoorbeeld via Europese subsidieregelingen.

Teleurgesteld

Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek (SPTV) is teleurgesteld in het onderzoek. De uitkomsten voegen volgens freesiateler en SPTV-voorzitter Theo Akerboom weinig toe aan wat al bekend was. Ook zijn de conclusies volgens hem deels gebaseerd op scenario’s die niet realistisch zijn. ,,Je kunt natuurlijk op je vingers natellen dat een scenario waarbij complete woonlinten moeten wijken voor glastuinbouw onbetaalbaar is. Ook zijn kavels van 3 tot 4 ha, waar het rapport vanuit gaat, voor slechts weinig bedrijven reëel.’ ’

Desondanks wil de SPTV met de gemeente verder praten over de mogelijkheden om bedrijven in het gebied op duurzame wijze voort te zetten. Het college van B & W zal de gemeenteraad binnenkort over dit onderwerp inlichten.