Skip to main content

Kaag en Braassem niet langer in beeld als ‘glaslocatie’

10 juli 2010

KAAG EN BRAASSEM – De provincie Zuid-Holland geeft het streven naar een groot kassengebied van 400 hectare in Kaag en Braassem of Oostflakkee op. Gedeputeerde Staten zeggen dat ‘grootschalige glastuinbouw zich niet laat verenigen met het beleid om het Groene Hart open te houden’.

De glastuinbouw is een belangrijke bedrijfstak in Zuid-Holland. Door saneringen, woningbouw, de aanleg van nieuwe wegen en bedrijfsterreinen staat de sector echter onder druk, meent de provincie.

Zij wil daarom 400 hectare extra ruimte creëren en tegelijkertijd verouderde, geïsoleerd liggende kassencomplexen opruimen. Aanvankelijk koos de provincie voor één groot kassengebied, maar nu blijkt dat een deel van de ruimtenood in Noord-Holland kan worden opgelost.

In de Haarlemmermeer is ruimte voor 250 hectare. De grond komt specifiek beschikbaar voor Zuid-Hollandse telers. De overige 150 hectare kan worden gevonden door een kleinschalige uitbreiding van negen bestaande glastuinbouwgebieden toe te staan.

Er circuleert bij de provincie nog wel een scenario om een deel van de Venderpolder in te richten tot kassengebied. Het gaat om 53 hectare.

Bron: Leidsch Dagblad