Skip to main content

Nader onderzoek nodig voor locaties duurzame glastuinbouw

24 november 2009

Nader onderzoek naar duurzame glastuinbouw in Kaag en Braassem en Oostflakkee is nodig. Dit onderzoek moet aantonen of glastuinbouw op deze locaties landschappelijk uitvoerbaar en financieel haalbaar is. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten. Een ruimtelijk besluit over een nieuwe duurzame glaslocatie laat daarmee op zich wachten.

Voor het opstellen van het inrichtingsplan en de businesscase wordt gerekend met 90 hectare voor Kaag en Braassem en 200 tot 250 hectare voor Oostflakkee. Daarnaast wordt gekeken welke ruimte beschikbaar is in de bestaande Greenports. Ook de resultaten van de commissie Nijkamp, die de ontwikkeling van de Greenports in Nederland onderzoekt, worden in de besluitvorming meegenomen.

“Meer ruimte nodig”

Gedeputeerde Asje van Dijk erkent de problemen: “De Greenports zijn een van de belangrijkste dragers van de Zuid-Hollandse economie. Zonder voldoende teeltareaal is er een risico dat die Greenports op den duur niet meer levensvatbaar zijn.” Van Dijk kent ook de weerstand in de gemeenten tegen nieuwe kassen. “Vanuit provinciaal en nationaal belang is er meer ruimte nodig voor glastuinbouw. Dit belangrijke dossier vraagt daarom om een zorgvuldig besluit. Daarom stellen we eerst een inrichtingsplan en een businesscase voor beide locaties op”, aldus de gedeputeerde.

Probleem en oplossing

Het aantal hectares glastuinbouw in Zuid-Holland is sinds 2002 teruggelopen van 5800 hectare naar 5350 hectare. Zonder compensatie zal door sanering, herstructurering, woningbouw en landschapsontwikkeling dit aantal teruglopen naar circa 5000 hectare in 2011. De provincie zoekt naar locaties om deze terugloop te keren en de werkgelegenheid die de Greenports bieden, te kunnen vasthouden.

Bron: website Provincie Zuid-Holland

meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Provincie Zuid-Holland