Skip to main content

Nieuw glastuinbouwgebied staat los van ontwikkeling bestaande tuinbouwlocaties

PERSBERICHT van Platform Tuinbouw Veenstreek

Roelofarendsveen, 11 oktober 2009

Nieuw glastuinbouwgebied staat los van ontwikkeling bestaande tuinbouwlocaties in gemeente Kaag en Braassem.

Het bestuur van Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek onderschrijft het economische belang van het nieuw te ontwikkelen glastuinbouwgebied in de Provincie Zuid-Holland. Het nieuwe gebied – onder meer bedoeld als compensatie van de gewenste sanering van verspreid liggende glastuinbouwlocaties in het Groene Hart – wordt mogelijk gevestigd in of nabij de gemeente Kaag en Braassem. Dit biedt volgens Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek veel perspectief voor de economie van de gemeente Kaag en Braassem en extra mogelijkheden voor de hier reeds gevestigde glastuinbouw. De Stichting benadrukt echter dat het geenszins de bedoeling is het nieuwe gebied als uitplaatsingsgebied van de huidige vier glastuinbouwlocaties in de gemeente te laten fungeren.


Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan van de gemeente Kaag en Braassem hebben de vier bestaande locaties een duidelijke tuinbouwbestemming. De beleidsplannen van de gemeente en van locale ondernemers zijn gericht op het stimuleren van duurzame en hoogwaardige ontwikkeling van deze glastuinbouwlocaties, ongeacht de vestigingsplaats van het nieuwe tuinbouwgebied.

Extra stimulans
Wanneer het nieuwe glastuinbouwgebied in of nabij de gemeente Kaag en Braassem wordt gevestigd zal dat – volgens de Stichting – een extra stimulans geven aan de locale economie en de ontwikkeling van de glastuinbouw. De bedrijvigheid en werkgelegenheid zullen groeien evenals de aantrekkelijkheid van de huidige vier tuinbouwgebieden voor ondernemers van buiten de gemeente. De mogelijkheden voor de locale tuinbouwondernemers om dynamisch en toekomstgericht te ondernemen zullen hierdoor toenemen.

Politieke beslissing
Waar de nieuwe glastuinbouwlocatie uiteindelijk gevestigd wordt is een politieke beslissing. De Provincie Zuid-Holland heeft ter voorbereiding op de besluitvorming Royal Haskoning de opdracht gegeven de benoemde zoekgebieden – gemeente Oostflakkee en gemeente Kaag en Braassem – op kwalitatieve en kwantitatieve criteria te beoordelen. Op 15 oktober a.s. wordt de gemeenteraad van Kaag en Braassem geïnformeerd over de onderzoeksresultaten.

Voorbarig standpunt PvdA en Samen voor Kaag en Braassem

Zowel de PvdA als Samen voor Kaag en Braassem hebben zich al officieel uitgesproken tegen de komst van een mogelijke nieuwe tuinbouwlocatie in de gemeente. Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek betreurt dat beide partijen hun standpunt hebben ingenomen vooruitlopend op de presentatie van de onderzoeksresultaten door Royal Haskoning. Van een open – op feiten gebaseerde – discussie lijkt nu al geen sprake meer te kunnen zijn. En dat is voor alle partijen een gemiste kans.

Meer informatie: www.veenstreek.com