Skip to main content

Nieuwe garantieregeling boren aardwarmte

19 juli 2010

De overheid wil het risico voor zes aardwarmteprojecten in de toekomst afdekken. De ministeries van Economische Zaken en Landbouw stellen in totaal 43,35 miljoen euro ter beschikking voor een tijdelijke regeling. Per project wordt de maximale garantie van 5,5 miljoen euro die gold in een pilotregeling verhoogd tot 7,2 miljoen euro.


Bij aardwarmte wordt warmte uit aardlagen dieper dan 500 meter in de grond opgepompt. Aan een boring gaat uitgebreid geofysisch onderzoek vooraf, maar het risico bestaat dat bij een boring onvoldoende warmte wordt aangetroffen om het veld rendabel te exploiteren. Dit risico is beperkt verzekerbaar.

Aanvragen voor de regeling kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober tot 1 april 2011. De kans op een succesvolle boring moet minimaal 90 procent zijn. De premie blijft net als in de pilotregeling 7 procent van het gegarandeerde bedrag. Het doorzetten van het project verplicht wanneer uit de eerste (proef)boring blijkt dat 75 procent of meer van het verwachte vermogen aanwezig is. Dat was 50 procent.

 

Bron: Agrarisch Dagblad