Skip to main content

NOP en LTO slaan handen ineen

4 februari 2011

De Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) en de LTO Nederland hebben besloten tot een krachtenbundeling. De samenwerking krijgt zijn beslag in de nieuwe, landelijke vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP. Beide organisaties werkten al samen en de besturen van beide organisaties hebben vorige week ingestemd met een volledige integratie van de belangenbehartiging van de pluimveesector.

 

Na de boomkwekerij is dit binnen een jaar de tweede sector waarin een vakorganisatie en LTO Nederland besluiten samen verder te gaan. Voorzitter van de nieuwe vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP is Jan Wolleswinkel, de huidige voorzitter van de NOP.

Het huidige NOP-bestuur heet nu formeel vakgroep pluimveehouderij LTO/NOP. De deelsectoren in de pluimveehouderij (leghennen, vleeskuikens, vermeerderaars en opfokkers, kalkoenen, eenden, fokkers en kuikenbroeders) houden hun landelijke overlegstructuur en zijn vertegenwoordigd in de landelijke LTO-vakgroep.

Circa driekwart van de leden pluimveehouders is lid van beide organisaties. De dubbele contributies behoren nu tot het verleden; Vanaf 2011 krijgen alle leden één contributierekening in de bus. LTO Noord, ZLTO en LLTB gaan de enkel NOP leden pluimveehouders stimuleren om lid te worden met het oog op een zo sterk mogelijke belangenbehartiging ook in internationaal verband.

De afgelopen jaren trokken de NOP en LTO al op meerdere fronten samen op, zoals op het gebied van dierenwelzijn, milieu (beperking emissies) en recent bij de gevolgen van de in Duitsland spelende dioxinecrisis. Ook met de mestverbranding in Moerdijk en nieuwe marktconcepten (zoals Volwaard, Puur&Eerlijk) werd al volop samengewerkt.

Wolleswinkel is blij met de krachtenbundeling. ,,We gaan onze gezamenlijke belangenbehartiging versterken. Dat is des te harder nodig gezien wat op ons afkomt met dierenwelzijn, de omgeving van bedrijven en niet in de laatste plaats de weggezakte marktprijzen.“ Ook Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, is verheugd over de stappen die zijn gezet. ,,De samenwerking betekent een bundeling van de sectorale kennis vanuit de NOP met de brede thema´s in de belangenbehartiging van LTO.”

Het blad Pluimveehouderij wordt op de huidige wijze voortgezet en ook verspreid onder leden-pluimveehouders die alleen lid waren van een regionale LTO-organisaties.