Skip to main content

Kabinet steekt geld in agrofood en tuinbouw

6 februari 2011

Agrofood en tuinbouw zijn 2 van de in totaal 9 topsectoren waarin het kabinet gaat investeren. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken vrijdagavond bekend gemaakt bij de presentatie van het nieuwe bedrijfslevenbeleid.

In totaal stelt het kabinet € 1,5 miljard beschikbaar voor versterking van de concurrentiekracht. Met gerichte investeringen worden knelpunten aangepakt die de groei van deze sectoren belemmeren.

‘Met de nieuwe aanpak krijgen bedrijven de kans om uit te blinken op de wereldmarkt. Zo kan ons land zich onderscheiden en versterken we onze economie met hoogwaardige banen en duurzame groei’, maakte Verhagen de ambities bekend.

Topsectoren
Het kabinet kiest voor negen sectoren waar Nederland door zijn ligging en geschiedenis sterk in is: water, agrofood, tuinbouw, hightech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie.

Bestuurlijke knelpunten worden aangepakt, zoals de verbetering van het vakonderwijs, het wegnemen van handelsbelemmeringen, versterking van de infrastructuur, het afschaffen van onnodige regels en een soepeler instroom van kenniswerkers. De € 1,5 miljard wordt in samenspraak met ondernemers en onderzoekers uit de topsectoren geïnvesteerd.

Belastingvoordeel
Verder kunnen alle bedrijven, binnen en buiten de topsectoren, een belastingvoordeel tegemoet zien van circa € 500 miljoen. Daarvan profiteren vooral kleine, innovatieve bedrijven, die voorheen de weg kwijt raakten in het woud van ingewikkelde regelingen, aldus Verhagen.

Het kabinet gaat ook meer gebruik maken van durfkapitaal. Er wordt een innovatiefonds ingesteld van enkele honderden miljoenen euro’s, waaruit leningen worden versterkt, garanties worden gegeven en participaties worden aangegaan.

Regeldruk omlaag

De regeldruk voor ondernemers gaat omlaag: in 2012 een reductie van 10 procent en na 2012 jaarlijks met 5 procent. Zo vervalt het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 voor het starten van een BV.

De heffing voor de Kamers van Koophandel gaat ook omlaag. Bedrijven hoeven nog maar één keer hun gegevens te verstrekken aan de overheid. Ook het loonstrookje wordt vereenvoudigd