Skip to main content

Onderzoekprogramma EU biedt kansen

2 oktober 2012

In het kader van EU-fondsen, zoals het programma voor onderzoek, liggen er kansen voor boeren en tuinders. Met onderzoek wordt door de EU zelfs 4,1 miljard euro geoormerkt voor de Europese land- en tuinbouw in de periode 2014-2020.

“Die kans moeten we samen met verwerkers en onderzoekers grijpen. Het gaat er om nieuwe concepten te ontwikkelen die toegevoegde waarde leveren voor de hele keten met de boer en de tuinder aan het stuur”, zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland. Hij woont met een kleine LTO-delegatie deze week de tweejaarlijkse conferentie bij van de Europese koepelorganisatie Copa-Cogeca in Boedapest.

De komende maanden wacht in Europa het eindspel rondom de begroting van de Europese Unie en de invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voor 2014-2010.

Maar wijst er op dat de agrarische productiviteit in meerdere Oost-Europese landen zoals Hongarije achterblijft. Er is een enorm potentieel, maar het komt er helemaal niet uit. “Als Nederlandse boerenbestuurder besef je dan weer eens dat ondanks allerlei actuele ontwikkelingen – o.m. economische crisis, stagnerende markten en bezuinigingen – agrarische ondernemers in ons land topprestaties leveren. En blijven leveren. Wij spannen ons daarvoor in om door het economisch klimaat in ons land en in de EU zo ondernemersvriendelijk mogelijk te houden.”

Bron: LTO Noord