Skip to main content

Opleidingsaanbod

We werden op het spoor gezet door Rob Wubben, operationeel directeur van Elstgeest Potplanten. Hij wil zijn medewerkers graag een aantal in-company trainingen aanbieden en zoekt bedrijven die daarop aan willen sluiten. Hoe meer deelnemers, hoe groter immers de interactie en dus de waarde van de opleiding. Kijk hier of het voor u interessant is om aan te sluiten.

 

Bij kwekerij Elstgeest (Nieuwe Wetering) worden enkele in company cursussen gegeven door Lentiz C&C.Het gaat om de volgende cursussen;

1 Effectief leidinggeven

Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen van 3 ½ uur.

In deze training leren de deelnemers om op een natuurlijke manier hun plaats te pakken als leidinggevende en effectiever te communiceren met kun medewerkers.Ook is er veel aandacht voor de aansturing van arbeidsmigranten.Op basis van de knelpunten die ze zelf aandragen, worden veel praktische oefeningen d.m.v. rollenspel uitgevoerd.Het geleerde kan dan ook direct door hen in praktijk worden gebracht.

2 Plantfysiologie

Het betreft een cursus voor teeltmedewerkers, om hun kennis die vaak niet meer actueel is,op te frissen en verder inspeelt op de laatste ontwikkelingen. De kennis die ze opdoen maakt het voor hen ook makkelijker om teelttechnische instructies te kunnen geven.

In 3 middagen van elk 3 uur worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld; 

Fotosynthese, Ademhaling, verdamping, sturen met temp, RV, licht, CO2 en luchtbewegingwater en ionenopname. De deelnemers krijgen daarnaast volop de gelegenheid om hun eigen vragen in te brengen.

3 Heftruck rijden

Om met een heftruck te mogen rijden is een heftruck rijbewijs nodig. Daarnaast is het soms wenselijk, doch niet verplicht om mensen na een bepaalde tijd een herhalingscursus te laten volgen om de theorie maar vooral het praktisch omgaan met de heftruck nog eens te herhalen. Dus gedurende 1 dag van 9-16 uur vooral praktisch bezig zijn. 

4 Scouten

Op het bedrijf enig inzicht krijgen over scouten en met welke plagen of ziektes u werknemer te maken kan krijgen in de teelt, komt in deze cursus van 1 middag naar voren.Daarnaast kijken we ook hoe deze problemen zijn te voorkomen en of te bestrijden. 

5  Elektrotechniek

U kent dat wel. Een storing en u belt het installatie bedrijf. Die vraagt of u de noodstop of eindschakelaar al heeft geprobeerd, maar u weet niet waar dat zit of hoe het werkt. Voor elk bedrijf is een techneut in zo’n geval handig om kleine storingen zelf te kunnen oplossen of bij een probleem een gesprekspartner te zijn voor het installatie bedrijf. Dat kan soms een onnodig bezoek voorkomen.In deze cursus van een dag van 9-16 uur, wordt praktisch ingegaan op deze problemen van alle dag.

Meer informatie? Neem dan contact op met Fred Dukker: fdukker@lentiz.nl of 06-51 71 03 51.