Skip to main content

Planten succesvol over water

14 mei 2010

Voor het eerst zijn er in Nederland planten in containers over water vervoerd in een samenwerkingsverband van bedrijven. Daarvoor is er een nieuw logistiek ketensysteem opgezet. Een grote plantenkwekerij in de Noordoostpolder vervoert sinds half maart planten met geconditioneerde containers via het IJsselmeer per binnenvaartschip naar bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer.

Tot nu toe zijn ruim twintig plantencontainers vanuit de Noordoostpolder via de haven van Kampen naar de haven van Amsterdam gevaren. Vandaar zijn ze per trailer naar de marktplaatsen van FloraHolland getransporteerd.

Deze zogenoemde Plantenshuttle, is een proef binnen het project Pieken in Bereikbaarheid, waarin FloraHolland en de Amsterdamse haven samen innovatieve en milieuvriendelijke verbindingen voor sierteeltproducten tussen de Randstad en de noordelijke provincies onderzoeken. Bij de pilot zijn verschillende bedrijven betrokken die voor het eerst een samenwerkingsverband zijn aangegaan om een logistieke keten in de praktijk duurzaam te maken: zee- en binnenvaarthavens, wegtransporteurs, binnenvaartrederijen, verlader en containerterminals. FloraHolland en Haven Amsterdam willen met dit initiatief de bereikbaarheid van havens en bedrijfsterreinen in de Randstad verbeteren en gelijktijdig het goederenvervoer aanzienlijk milieuvriendelijker maken.

Prima kwaliteit
De plantencontainers van Kwekerij A. Baas zijn de afgelopen zeven weken per binnenvaartschip vervoerd en de verlader noemt de resultaten veelbelovend. 95% van de containers is op tijd uitgeleverd en de kwaliteit van de producten is van hetzelfde niveau als bij wegtransport. De Plantenshuttle laat zien dat binnenvaart een schoon, efficiënt en duurzaam transportalternatief is voor sierteeltproducten. Het IJsselmeer biedt uitstekende vaarverbindingsmogelijkheden voor sierteelttransport tussen de Randstad en kwekerijen in de noordelijke provincies, zonder enige vorm van congestie.’

Betrokken bij de proef zijn: FloraHolland, Haven Amsterdam, Kwekerij A. Baas, Coöp. Bloemen Express NOP, Van der Slot, ACT, CTVrede Steinweg, MCS, ROC Kampen, SCS Multiport/Bulcontrans en MIS Cobiva. Met de ondersteuning van Schoonen Advies en Management en DuBarCo Intermodal Consultancy. Bedoeling is dat het initiatief uitgroeit tot een grootschalige en permanente transportverbinding.