Skip to main content

Potplantenteelt nu ook in Fyto-ondernemerscheck

7 november 2011

De Fyto-ondernemerscheck heeft nu ook een onderdeel potplantenteelt. Deze zelftoets op internet wijst ondernemers op de risico’s van quarantaine plantenziekten en plagen. Tuinbouwondernemers kunnen anoniem hun eigen bedrijf toetsen op bedrijfsvoering en hygiëne en hiermee risico’s op ziekten en plagen beperken. Ze krijgen tips van collega-ondernemers in de vorm van korte films.


Voor de potplantenteelt zijn drie verschillende ‘checks’ beschikbaar, voor bloeiende potplanten, bladplanten en kuipplanten. Enkele potplantentelers en leveranciers van uitgangsmateriaal hebben als voorbeeld hun praktijksituatie uitgelegd en laten vastleggen op video. Ze bespreken de risico’s van de belangrijkste quarantaine-organismen die door telers verplicht moeten worden tegengegaan: enkele virussen en viroïden, Californische trips en Thrips palmi, het wortelnecroseaaltje Radopholus similis, de schimmel Fusarium foetens en twee tropische rupsen: Opogona en Duponchelia. LTO Groeiservice, Naktuinbouw en nVWA geven uitleg van de belangrijkste fytosanitaire maatregelen in de bedrijfsvoering en de keuze van uitgangsmateriaal.

De teler kan ervoor kiezen zijn eigen bedrijfsrisico in kaart te brengen door het online beantwoorden van een aantal vragen over zijn situatie. Maar hij kan ook alle filmpjes en tips bekijken. Er waren al checks voor een aantal andere teelten beschikbaar: paprika, tomaat, vruchtbomen, rozen, sierheesters, laanbomen, aardappelpootgoed en bollen. Ze worden inmiddels goed gebruikt want telers hebben behoefte aan dit soort praktische kennis. Eén van de telers die zijn bedrijf testte zei over de check: “Je wordt eens met de neus op de feiten gedrukt. Ik raad collega-telers aan deze test ook te doen. Die filmpjes zetten je aan het denken.”
De fyto-ondernemerscheck is gratis te doen op de website www.fyto-ondernemerscheck.nl.

De films die werden opgenomen op tuinbouwbedrijven bleken zo veel geschikt materiaal voor het onderwijs te bevatten dat er nu ook opdrachten bij zijn gemaakt op niveau mbo 3-4. Zo krijgen leerlingen meer inzicht in de problemen die een ondernemer kan tegenkomen op fytosanitair gebied.

De Fyto-ondernemerscheck is samengesteld door AgriHolland BV en CLM Onderzoek en Advies. Naast de telers en voorlichters hebben de volgende landbouworganisaties en keuringsinstanties er aan meegewerkt: Productschap Tuinbouw, LTO Noord, LTO Groeiservice, Nederlandse Bond van Boomkwekers, KAVB, NAO, Anthos, Plantum, Productschap Akkerbouw, NAK, Naktuinbouw en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). De check is mede dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tot stand gekomen.

Zie voor meer informatie www.fyto-ondernemerscheck.nl.