Skip to main content

Provincie Noord-Holland wil high-tech kassen in Haarlemmermeer en omgeving

17 december 2010

De provincie Noord-Holland stelt de komende jaren 10 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen van 237 hectare glastuinbouwgebied. Daarnaast krijgt een gebied van 218 hectare glastuinbouwgebied een andere bestemming.


De glastuinbouwgebieden liggen in de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en Haarlemmermeer. Gezamenlijk vormen zij Greenpoort Aalsmeer. De genoemde 237 hectaren glastuinbouwgebied betreft verouderde kassen. Deze worden afgebroken waarna er nieuwe high-tech en duurzame kassen voor in de plaats worden gezet. De 218 ha verouderd glas wordt opgeruimd en krijgt een nieuwe functie zoals wonen en groen.

De provincie heeft hiertoe besloten om de economische en internationale concurrentiepositie van Greenpoort Aalsmeer te behouden en daar waar mogelijk te versterken. Ondernemers moeten daarom de ruimte krijgen om optimaal te kunnen presteren op wereldniveau.

Greenport Aalsmeer is een van de vijf Greenports in Nederland. Het is de grootste wereldhandel- en kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling Aalsmeer. Zij zorgt voor 50.000 voltijdbanen en kent een omzet van 3 miljard euro per jaar.

In Greenport Aalsmeer werken onder meer samen de provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braasem en Uithoorn.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt nog ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.