Skip to main content

Provincie ziet af van Veenderpolder als compensatiegebied glastuinbouw

26 augustus 2010

De provincie Zuid-Holland schrapt de Veenderpolder als mogelijke vestigingsplaats voor een extra glastuinbouwlocatie. Naast de voorgestelde locatie in de gemeente Kaag en Braassem, worden ook de beoogde locaties in de gemeenten Brielle en Westvoorne uit de scenario’s van de provincie geschrapt.

Gedeputeerde Asje van Dijk liet dat woensdagavond 25 augustus weten na overleg met de Statencommissie Economie. Met andere gemeenten waar mogelijk nog extra kassen kunnen worden gebouwd, gaat de provincie de komende weken in gesprek.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben in het college-akkoord ingezet op het behoud van 5800 hectare voor de glastuinbouw. Door sanering is het teeltareaal in Zuid-Holland echter teruggelopen tot ruim 5100 hectare. Provinciale Staten hebben daarom GS gevraagd een onderzoek te doen naar gebieden waar extra kassen kunnen komen voor de glastuinbouw.

Vertegenwoordigers van de glastuinbouw beklemtoonden dat het van groot belang is dat hun sector in Zuid-Holland voldoende areaal behoudt. De tuinders zijn bang dat een verdere verkleining van de kerngebieden in de provincie de leidende positie van Nederland op dit gebied aantast.

Volgens GS kan met herstructurering van de glastuinbouw in Zuid-Holland al ruim 150 hectare worden gewonnen. Zo’n 250 hectare kan worden uitbesteed aan de provincie Noord-Holland. Diverse fracties spraken al hun voorkeur uit voor een scenario waarin de provincie Zuid-Holland genoegen neemt met deze stappen. In dat geval zou het teeltareaal uitkomen op bijna 5400 hectare.