Skip to main content

Samenwerken versterkt de glastuinbouw

2 december 2010

‘Versterk de ketensamenwerking’ is een van de drie belangrijke ontwikkelrichtingen die voorzitter Nico van Ruiten de leden voorhield tijdens de ledenbijeenkomst van LTO Noord Glaskracht. Ruim 200 aanwezige leden bediscussieerde de verschillende vormen om succesvol samen te werken. Conclusie: samenwerken geeft de glastuinbouw bestaansrecht voor de toekomst.

De ledenbijeenkomst van LTO Noord Glaskracht stond dit jaar in het teken van samenwerking. Uit het recentelijk gehouden ledenenquête onder de eigen leden bleek dat 52% van de ondervraagde van mening is dat door nauwere samenwerking met afnemers haar opbrengstprijs wordt verhoogd. Slechts 18% vond vervolgens dat samenwerking op het gebied van afzet in de sector goed georganiseerd is. Ruim 32% participeert vooralsnog niet in samenwerkingsverbanden.

Decennialang richtte de glastuinbouw zich op procesinnovatie om daarmee kostprijs te verlagen. Dit heeft de sector een sterke marktpositie wereldwijd gebracht. Maar volgens Nico van Ruiten heeft deze kostprijsverlagende strategie door de keten heen geleid tot beperkingen. Van Ruiten stelt dan ook vast dat de aandacht nu verschoven moet worden naar marketinginnovatie. Op basis van onderzoek door innovatieprofessor Hekkert (i.o.v. SIGN), de visie in het afzetmanifest (i.s.m. FrugiVenta en DPA) en ervaringen van telers zelf moeten we nu de consument centraal stellen. Werk daarom aan een onderscheidbaar product, versterk de ketensamenwerking en kom tot consolidatie. De marktpartijen zullen dit moeten doen, maar brancheorganisatie zoals LTO Noord Glaskracht zullen streven naar goede randvoorwaarden hiervoor, zoals op het gebied van promotie, duurzaamheidscertificering en GMO-beleid.

Bron: LTO Noord Glaskracht