Skip to main content

Schaalgrootte in sierteelt neemt nog steeds toe

1 december 2010

De schaalgrootte van bedrijven in de glastuinbouw blijft nog steeds toenemen. Dat staat in de nieuwe KWIN voor de glastuinbouw.

Uit de KWIN (Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw), die deze week verschijnt, blijkt dat 55 procent van het glastuinbouwareaal bestaat uit bedrijven groter dan 3 hectare. Totaal 70 procent van het glastuinbouwareaal bestaat uit bedrijven van groter dan 2 hectare. Maar als er niet naar het areaal, maar naar het totale aantal bedrijven wordt gekeken, dan blijkt 75 procent van die bedrijven kleiner te zijn dan 2 hectare. Het gemiddelde sierteeltbedrijf is nu 1,4 hectare, in 2000 was dat nog 0,9 hectare.