Skip to main content

Sierteelt sluit 2011 goed af en begint 2012 voorspoedig

1 maart 2012

De sierteelt heeft in december, mede door het zachte weer, 2011 goed kunnen afsluiten. De omzet van Nederlandse producten op de veiling nam in december met 21% toe. Zowel het aantal verkochte producten als de gemiddelde prijs lag hoger dan in 2010 toen het koud was in die periode.

Door deze gunstige maand kon de jaaromzet van de sector (3,4 miljard euro) gelijk blijven aan die in 2010. Iets minder verkochte aantallen (-1%) en een iets hogere gemiddelde prijs (+1%) zorgden voor dit evenwicht. De totale export van sierteeltproducten in 2011 groeide, na een goede december maand (+12%), met 2% tot 5,2 miljard euro.
Ook in januari 2012 stegen de omzet op de bloemenveiling (6%) en de waarde van de export (4%). Gestimuleerd door het zachte winterweer in de eerste drie weken van januari namen de verkochte aantallen op de bloemenveiling toe en groeide de marktvraag ten opzichte van vorig jaar. Het prijspeil op de bloemenveiling lag net iets lager(-1%) dan in januari 2011.

bron: LEI