Skip to main content

Mogelijk winst voor broeierijen uit reststoffen

7 maart 2012

Broeierijen kunnen over een paar jaar mogelijk geld verdienen aan reststoffen uit gebruikte bloembollen. PPO (onderdeel van Wageningen UR)  doet samen met Universiteit Leiden en Holland Biodiversity onderzoek om te kijken of het in de nabije toekomst commercieel interessant is nuttige stoffen uit bloembollen te halen.

 

Dat bloembollen als bijvoorbeeld tulp of narcis stoffen bevatten tegen ziekten en schimmels is bekend. Om op commerciële schaal iets met deze ‘reststromen’ te doen, is een uitdaging waarin onderzoekers zich de komende jaren gaan verdiepen.

Volgens PPO Lisse wordt ieder jaar 50 tot 70 duizend ton bloembollen uit de broeierijen weggegooid of gecomposteerd, terwijl er zich in de bollen mogelijk nog een klein fortuin aan stoffen bevindt. Volgens teamleider Arend Krikke van PPO Lisse duurt het zeker nog enkele jaren voordat duidelijk is of restafval mogelijk winstgevend kan zijn.
Met name moet gekeken worden hoe de hoeveelheid van nuttige stoffen in een bol kan worden vergroot, bijvoorbeeld via cultivarkeuze of door andere teelt- en bewaartechnieken. ,,Percentages van 1 tot 1,5 procent van het versgewicht bij bijvoorbeeld tulposide in tulpenbollen is eigenlijk nog te laag”, aldus Krikke.

Partners
Ook moeten er partners worden gevonden die zich in de aparte productieketen willen bewegen zoals telers en verwerkers. Vooral laatstgenoemde partij stelt volgens Krikke duidelijke voorwaarden waaraan een gewonnen stof moet voldoen, bijv. zuiverheid en residuen. ,,Het is nu nog niet precies duidelijk met welke inhoudstoffen uit bloembollen rendabele ketens zijn te ontwikkelen”, legt Krikke uit. ,,Winning van ‘groene grondstoffen’ uit bloembollen biedt uitzicht op een duurzame route.”

Spreker 22 maart 2012

Holland Biodiversity zal in de persoon van Aletta Nieuwenhuijs een presentatie geven op de themabijeenkomt van Platform Tuinbouw Veenstreek. ‘Een ontmoeting tussen wetenschap en de sierteeltpratkijk’. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.