Skip to main content

‘Subsidies duurzame energieproductie effectief’

28 maart 2010

De doelstelling van Nederland dat dit jaar 9 procent van de elektriciteitsopwekking te verduurzamen, is binnen bereik. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een terugblik op het succes van de subsidieregelingen SDE en MEP.

De regeling is volgens de Algemene Rekenkamer een stuk beter dan in 2007, toen de werking ook onder de loep is genomen. Zo zijn subsidieplafonds ingebouwd en is een koppeling gelegd met de echte elektriciteitsrijs.

Toch zien de onderzoekers nog altijd risico’s in de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de regelingen. Zo worden verplichtingen in de begroting van het ministerie van Economische Zaken eerder vastgesteld dan de subsidieplafonds van de SDE,

De Algemene Rekenkamer stelt verder vast dat bruikbare Europees erkende duurzaamheidscriteria voor vloeibare biomassa nu voorhanden zijn en moeten worden geïmplementeerd in de regeling. Daarvoor moet ook een controleprotocol worden opgesteld voor accountants.

De SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) is de opvolger van de MEP-regeling. De SDE maakt dat niet alleen duurzame elektriciteitsopwekking wordt gesubsidieerd, maar ook de productie van duurzaam gas. De Nederlandse regering wil de subsidies gebruiken om ervoor te zorgen dat in 2020 20 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt.

 

Bron: Agrarisch Dagblad