Skip to main content

Topteam Tuinbouw benoemd

25 maart 2011

Het Topteam Tuinbouw is officieel benoemd. Timo Huges, algemeen-directeur FloraHolland, wordt voorzitter. Namens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) neemt directeur-generaal Hans Hoogeveen zitting. Ernst van den Ende, directeur Plant Sciences Group, vertegenwoordigt de kennisinstellingen. Algemeen-directeur Jan-Willem Breukink van zaadbedrijf Incotec neemt namens het bedrijfsleven zitting.Het kabinet heeft in het Regeerakkoord een nota Bedrijfslevenbeleid ingezet op de stimulering van negen economische topsectoren en clusters, waarvan tuinbouw en uitgangsmaterialen (inclusief greenports) er een is. Per sector is een Topteam samengesteld, met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, wetenschap en overheid.

Dit team brengt advies uit over ambities, speerpunten voor de periode tot 2020 en een actieagenda met concrete punten voor de korte termijn. Op 20 mei wordt dit advies ingediend bij minister Verhagen van EL&I. Als startpunt voor de agenda dienen de visies die door Greenport Holland (visie 2040), Productschap Tuinbouw (Toekomstagenda 2010-2015) en Adviesgroep Nijkamp (Vitaal Tuinbouwcluster) zijn ontwikkeld.

bron; Agriboard