Skip to main content

Topteams van start bij Koppert Cress

1 april 2011

Woensdag was bij Koppert Cress de kick-off van de topteams van ondernemers en onderzoekers uit de negen sectoren die volgens het kabinet van belang zijn voor versterking van de concurrentiepositie van Nederland. De topteams waren voor de eerste keer compleet bij elkaar.

Koppert Cress was de plek waar de eerste kennismaking plaatsvond tussen Minister Verhagen van EL&I en alle leden van de negen topteams. Zo was de tuinbouw nu dus al gastheer voor de andere acht topsectoren. “De topteams zijn een goede mix van mensen die bij uitstek in staat zijn om het beste naar boven te halen uit cruciale sectoren voor onze economie”, zei minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) woesndagavond bij de kick-off.

Eén van de negen topteams is ‘Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’ en deze wordt aangevoerd door algemeen directeur Timo Huges van FloraHolland. Het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen werkt samen met de sector aan een ambitieus en realistisch sectoradvies. Op dit sectoradvies zal de overheid haar beleid baseren om de tuinbouw als een van de negen economische topsectoren te versterken.

Een aantal groepen zijn om het topteam ‘Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’ gevormd om zo goed mogelijk de stem van de sector te waarborgen. Het gaat dan om themagroepen, een bestuurlijke klankbordgroep, een inspiratiegroep en een supportgroep.