Skip to main content

Tuinders Zuid-Holland klem

23 juli 2010

Zuid-Hollandse glastuinbouwbedrijven die zich buiten aangewezen concentratiegebieden bevinden, dreigen in sommige gevallen dood te bloeden.

Dat stelt LTO Noord Glaskracht. De ruimte-voor-ruimte regeling is in veel gevallen in de praktijk ontoereikend. De provincie biedt eigenaren van wat in jargon verspreid glas heet, de mogelijkheid hun kassen in te ruilen voor het recht elders een drietal nieuwe woningen te bouwen. Voor stoppers kan dit volgens Leonie Claessens van LTO Noord Glaskracht interessant zijn, maar voor verplaatsers betekent het niks.

“De prijzen in concentratiegebieden zijn opgelopen omdat er te weinig hectares zijn vrijgemaakt voor verplaatsers. De opbrengst van huizen is onvoldoende om elders een nieuw, modern bedrijf te bouwen. De bedrijven die blijven maar niet mogen uitbreiden, lijken helaas dood te bloeden.”

Het belangrijkste probleem, aldus Claessens, is ondoorzichtigheid van de besluitvorming. De provincie stelt plannen in de ogen van tuinders onverwachts bij. Ook laat ze telers in onzekerheid door besluiten uit te stellen. Als telers wel kunnen verplaatsen, zien ze zich geconfronteerd met hoge kosten voor sanering van het oude glas. De PvdA heeft een motie ingediend om te onderzoeken of glastuinders in de toekomst gedwongen kunnen worden de sanering zelf te bekostigen, of een heffing op leegstand te betalen. “Onacceptabel”, vindt Claessens. Zuid-Holland telt circa 1.000 hectare verspreid glas.

Bron: Agrarisch Dagblad