Skip to main content

Topjaar productiewaarde

29 juli 2010

De productiewaarde van de agrarische sector groeit na een daling van 5 procent in 2009 dit jaar met 7 procent tot 24,4 miljard euro. Daarmee komt de productiewaarde zelfs hoger uit dan in topjaar 2007, aldus het ING Economisch Bureau.

De toename in productiewaarde is vooral het gevolg van 5 procent hogere prijzen, en voor het overige deel van hogere verkochte volumes. Een toenemende vraag vanuit Midden- en Oost-Europa en een lager productieaanbod liggen aan de stijging van de prijs ten grondslag.
Het voorjaar was in veel delen van Europa koud, gevolgd door een lange periode van hitte en droogte, waardoor de opbrengst van veel teelten daalt. De geraamde volumegroei bedraagt evenwel dit jaar en in 2011 2 procent.

ING gaat uit van een verder dalende waarde van de euro ten opzichte van vooral de dollar maar ook de Russische roebel, Poolse zloty en Britse pond. Die maakt Nederlands product goedkoper voor afnemers in derde landen, maar verkleint vooral de concurrentiekracht van landen in de eurozone.

De zuivelsector groeit volgens ING het snelst, met 12 procent. De akkerbouw groeit 9 procent, terwijl de pluimveesector na een sterk 2009 dit jaar 4 procent groei noteert. De varkenshouderij groeit 7 procent, tegen een daling vorig jaar. De tuinbouw groeit 6,5 procent.

Bron: Agrarisch Dagblad