Skip to main content

Uitgangspunten glastuinbouw Oostflakkee en Kaag en Braassem

De commissie Mobiliteit, Kennis en Economie van de provincie Zuid-Holland bespreekt 6 januari 2010 of Gedeputeerde Staten voor Oostflakkee en Kaag en Braassem een inrichtingsplan en businesscase mogen uitwerken waaruit moet blijken of de realisatie van glastuinbouw financieel en landschappelijk uitvoerbaar is. Het Zuid-Hollandse college heeft daarbij een aantal uitgangspunten geformuleerd.


Het oppervlak nieuw glas in Kaag en Braassem mag niet groter zijn dan het areaal verspreid liggend glas dat in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart wordt gesaneerd. Verder vinden Gedeputeerde Staten dat ontwikkeling van de Veenderpolder voor glastuinbouw het meest voor de hand ligt en dat de ontwikkeling van de 200 tot 250 hectare netto teeltareaal in Oostflakkee ten noorden van de N59 zal moeten liggen.

bron: Provincie Zuid-Holland, 24/12/09